Doç. Dr. Erkan ERDEMİR
Genel Bilgiler Kariyer

Lisans eğitimini 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde tamamladı. Yönetim ve organizasyon alanındaki lisansüstü çalışmalarında bilgi toplumundaki yeni yönetim ve örgütlenme biçimlerine odaklanan Erdemir bu alandaki yüksek lisans derecesini “Postmodernizmin Yönetim ve Örgüt Yapılarına Etkileri” başlıklı teziyle 2000 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden aldı. Doktora döneminde ise insan kaynakları yönetimi alanında uzmanlaştı ve doktora derecesini “İşe Almada Pazarlama Bakış Açısı ve Aday Odaklılık” başlıklı teziyle 2007 yılında Anadolu Üniversitesinden aldı.

2000-2010 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Erdemir, 2010-2011 yılları arasında bir yıl süreyle ABD’de Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign İşletmecilik Okulunda misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve kurumsal girişimcilik konusunda çalışmalar yaptı.

2012 yılından beri ise Türkiye’ye dönüşünün ardından kuruluş çalışmalarına katkıda bulunmak üzere davet edildiği İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; idari görevlerinin yanı sıra yönetim-organizasyon, örgüt kuramı, girişimcilik ve insan kaynakları yönetimi konularında lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

Temel ilgi alanı örgüt kuramları ve insan kaynakları yönetimi olan Erkan Erdemir son dönemde aile şirketlerinin yönetimi, kurumsallaşma süreçleri, kurumsal yönetişim, yenilikçilik, kurumsal girişimcilik ve yeni örgüt formlarının ortaya çıkışı konularını incelemeye yönelik bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Kurumsallaşma ve kurumsal yönetişim yapılarının oluşturulması konusunda çeşitli aile şirketlerine danışmanlık yapan Erdemir, Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör kuruluşlarında stratejik planlama, yeniden yapılandırma, stratejik insan kaynakları yönetimi, iş analizi, işe alma, performans ve ücret yönetim sistemleri ile ilgili pek çok proje deneyimine sahiptir.