Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ULUTAŞ
Genel Bilgiler Kariyer

1976 yılında Kayseri’de doğdu. Lisans eğitimini 1997 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini “Katılımcı Yönetimin Örgütsel Bağlılık ve Yaratıcılığa Etkisi” başlıklı teziyle 2003 yılında, doktora derecesini ise “Birey-Örgüt Uyumu Kuramı ve Dalaman Havalimanı Üzerine Bir Alan Araştırması” başlıklı teziyle 2010 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı’ndan aldı.

1998-2001 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişi olarak , 2001-2004 yılları arasında Komsar-Hisar Madencilik A.Ş. Genel Müdürü olarak, ve 2004-2006 yılları arasında Kombassan Holding A.Ş. Maden İşletmeleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında Dalaman Uluslararası Havalimanı’nın işletmecisi olan ATM Havalimanı Yapım ve İşletme A.Ş.’nde Mali ve Ticari İşler Direktörlüğü görevini icra etti. 2009-2011 yılları arasında, kendi aile şirketini yürüttü.

2011 yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde Yardımcı Doçent ünvanıyla akademik hayata ilk adımını attı. 2012 yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü’ne geçti.

2013-2015 yılları arasında Ottocarb Endüstriyel Mineraller San. ve Ticaret A.Ş.’de hissedar olarak bulundu. 2017 yılı’ndan itibaren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. Maddesi çerçevesinde geçici görev ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda görev yapmaya başladı. 2019 yılından itibaren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı’na geçiş yaptı

Yönetim ve organizasyon alanında, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yirmi makale, dokuz kitap ve kitap bölümü yayınlamış olup, katıldığı ulusal ve uluslararası kongrelerde dokuz bildiri sunmuştur. Bugüne kadar, İşletmeye Giriş, Yönetim ve Organizasyon, Sivil Havacılık Güvenliği, Uçuş Harekat ve Performans, Hava Kargo Yönetimi, Havalimanı Yönetimi, Hava Taşımacılığı Yönetimi,Sivil Havacılığa Giriş, Havayolu Şirketleri Yönetimi, Türk Vergi Hukuku, Stratejik Pazarlama Yönetimi, Otel İşletmelerinde Finansal Analiz, İnovasyon Yönetimi ve Yaratıcılık, Turizm İşletmeleri Maliyet Analizi, Turizm İşletmelerinde Yatırım Proje Analizi, Otelcilik Hukuku, Turizm Mevzuatı gibi çeşitli lisans ve yüksek lisans derslerini vermiştir.

2012-2017 yılları arasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü-YÖK Havacılık Komisyonu Üyesi, Türk Hava Kurumu Genel Kurul Delegesi, N.E.Ü. Konsem Sürekli Eğitim Merkezi Danışma Kurulu Üyesi,N.E.Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakülte Kurulu Üyesi, N.E.Ü. H.U.B.F. Sivil Havacılık İşlet./Havacılık Yönetimi ABD Başkanı, N.E.Ü. H.U.B.F. Sivil Havacılık İşlet./Havacılık Yönetimi Bölüm Başkanı,N.E.Ü. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd., Necmettin Erbakan Üniversitesi Senato Üyesi olarak görev yapmıştır.

2017 yılından beri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Başkanlığı ve KTMÜ Turizm ve Otelcilik Y.Okulu Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir. SHGM Sivil Havacılık Eğitimi Sertifikası, TSE ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi Sertifikası ve TÜRMOB Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesi bulunmaktadır.

Evli ve 2’si kız 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce ve başlangıç düzeyinde Arapça, Kırgızca ve Rusça bilmekte ve halihazırda Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te ikamet etmektedir.