NELSUS, işletmelerin faaliyet alanlarına göre ihtiyaç duyacakları ve aşağıda listelenen alanlarda konusunda yetkin ortakları marifetiyle gerekli raporlamalar yapacaktır.

 Gümrük,

 •  Sosyal Güvenlik (Aktüeryal) Hizmetleri,
 •  İK Yönetimi/Organizasyon ve Kurumsallaşma,
 •  Kamu Kurumlarına Yönelik Kurumsallaşma Hizmetleri, Kamu Diplomasisi uygulamaları,
 •  Sağlık, Tarım, Enerji gibi Sektörel Danışmanlıklar, Altyapı Yatırımı Danışmanlığı,
 •  Kamu Özel İşbirliği / Proje Finansmanı Danışmanlığı,
 •  Ulusal ve Uluslararası Yatırım Danışmanlığı, Melek Yatırımcılık, (Nitelikli yatırım alanlarıyla yatırımcıları buluşturma organizasyonu)
 •  ARGE, Teşvik, Hibe, Teknopark ve Serbest Bölge İşlemleri,
 •  Gayrimenkul Değerleme,
 •  Yerel Yönetim Hizmetlerinin Kalitesine Yönelik Değerlendirme Çalışmaları ve Proje Geliştirme,
 •  Vergiden Muaf Vakıflara İlişkin Süreçler,
 •  Kurumsal Check-Up Hizmeti,