Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması

aile şirketlerinin kurumsallaşması

Her küçük şirket bir aile şirketidir! Dünyada ve Türkiye’de işletmelerin büyük çoğunluğunu aile şirketleri oluşturmaktadır. Genellikle ferasetli, azimli ve kimi zaman da şanslı kurucuların gayretleriyle bir yere kadar gelen küçük girişimler, işlerin ve ailenin büyümesiyle birlikte ciddi sorunlarla yüz yüze gelirler. Büyüme, sahiplik yapısı, aile-iş ilişkilerinin yönetimi, yeni nesillerin işe dahil edilmesi, yönetim devri gibi pek çok konuda çoğu zaman aile şirketinin parçalanmasına veya tamamen yok olmasına yol açabilen kritik kararlarla yüz yüze gelinir. Bu türden sorunlar hemen hemen tüm küçük şirketlerde ve startup girişimlerde yaşanabilmektedir.

NELSUS, işi baştan sıkı tutmayı hedefleyen tüm küçük girişimcilere ve artık bazı sorunlar yaşadığının farkında olan girişimci ailelere aşağıdaki başlıklar altında önerilerde bulunmaya hazırdır:

 

Aile şirketinin kurumsallaşması

  • Aile şirketinin iş, aile ve mülkiyet yapısının analizi
  • Aile şirketinin stratejik durum analizi
  • Aile şirketinin stratejik rekabet analizi
  • Aile şirketinin stratejik büyüme analizi

 

Ailenin kurumsallaşması

  • Aile şirketinin üst yönetim yapısının kurgulanması
  • Gelecek nesillerin işe katılımlarının planlanması
  • Aile meclisinin oluşturulması
  • Hissedarlar sözleşmesinin oluşturulması
  • Aile anayasasının oluşturulması