NELSUS; başta vergi sistemi konusunda olmak üzere, denetim ve raporlama işlemleri, gümrük işlemleri, aktüeryal hizmetler, mali analiz ve muhasebe sistemleri, kurumsallaşma ve dijital işlemler gibi pek çok alanda işletmelere özel eğitimler düzenler. NELSUS’un ortakları ve uzmanları işletmelerin ihtiyaçlarını belirler ve en uygun eğitim programını hazırlar.

  • Vergi Eğitimleri

  • Sosyal Güvenlik Eğitimleri

  • İnsan Kaynakları Eğitimleri

  • Bilgi Teknolojileri Eğitimleri

  • Gümrük Eğitimleri