Değerlerimiz

NELSUS'un amacı müşterilerine güvenli bir ortam oluşturmaktır.

NELSUS;

 • Deneyimli ve alanlarında uzman kadrosuyla müşterilerine yüksek standartlarda denetim, danışmanlık, vergi ve muhasebe hizmeti verir, ihtiyaçlarına göre müşterilerinin mali ve kurumsal performanslarını değerlendirir.
 • İşini yaparken, her hal ve takdirde doğru olanı savunacağını, etik değerlerden ayrılmayacağını, müşterisinin itibarını kendi itibarı sayacağını taahhüt eder.
 • Hizmet sunacak ekibin, faaliyetin gerektirdiği mesleki bilgi, beceri ve deneyime sahip olmasını garanti eder.
 • Hizmet sunacak ekibinden, bireysel yeteneklerini sürekli geliştirmelerini ve ekip çalışmasına ve işbirliğine önem vermelerini bekler.
 • Kültürü ve iş standartları ile sektörde örnek gösterilen bir kurum olmayı hedefler.

 

NELSUS denetim ve danışmanlık ekibi, hizmetlerini yerine getirirken;

 • Müşterinin ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılarken gerekli özen ve dikkati gösterir, hizmetin gereklerine uygun hareket eder.
 • Hizmet verdiği kurum veya kuruluşun vizyon ve misyonuna uygun davranır, onların hizmet idealleri doğrultusunda hareket eder.
 • Çalışmalarını dürüstlük, doğruluk, dikkat ve sorumluluk duygusu içinde ve hesap verebilirliği dikkate alarak yürütür.
 • Hizmetin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu davranışlarıyla gösterir, bilgi ve belgeleri değerlendirirken kariyerinin gerektirdiği nesnellik ilkesine uyar.
 • Hizmetlerini, belirlenen standartlara ve süreçlere uygun şekilde yürütür, hizmetten yararlananlara hizmet süreci boyunca, iş ve işlemlerle ilgili gerekli açıklayıcı bilgileri verir.
 • Raporlarını denetimin amacına uygun nitelikte, süresi içinde, güvenilir ve geçerli kanıtlara dayalı olarak açık, tam ve kesin olarak düzenler, raporlarında yer verdikleri önlem tavsiyeleri gerekçeli olarak belirtir.
 • Gizliliğe uygun hareket eder, elde ettiği bilgileri ve kanaatlerini, doğrudan veya dolaylı olarak bir menfaat elde etmek için veya başkasının zararına olacak şekilde kullanmaz, yetkili makamlar dışında hiçbir kurum kuruluş veya kişiye açıklamaz.