Misyonumuz

Sistemli ve en son iletişim teknolojilerinden faydalanarak kurumsal hizmet sürecini hızlandırmak. Kurumsal sorunları mümkün olduğunca en hızlı ve güvenilir şekilde çözüme kavuşturmak.

 

Vizyonumuz

Güvenilir, çağdaş, yenilikçi ve gelişmeleri yakından takip eden bir vizyonla hizmetlerin sağlanmasına ve her alanda hukukun üstünlüğünün egemen olmasına katkıda bulunmak.

Kalite Politikamız

Kişi ve kuruluş ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun müvekkil memnuniyetini üst düzeyde tutacak kurumsal hizmetler ve danışmanlık vermektir.

Günümüzde işletmeler için bilgi birikimine ve tecrübeye dayalı güvenilir danışmanlık hizmeti almak yaşamsaldır. Çünkü hem işletmelerin hissedarları hem de menfaat sahipleri işletmenin mali ve kurumsal performansları konusunda doğru bilgilenmek isterler.

Ekonomik krizler, yatırım fırsatları veya sermaye hareketliliği gibi pek çok çevresel faktör veya işletmelerin kendilerine özgü koşullar nedeniyle yaşadığı mikro ölçekte sorunlar da firmalara kendilerine özgü, kendi dinamikleri çerçevesinde spesifik danışmanlık hizmeti gerektirir.

İşletmelerin mali ve kurumsal performanslarının doğru değerlendirilmesi ve karşılaştıkları sorunların veya yakalayabilecekleri fırsatların doğru analizi ve tespiti, danışmanlık ve denetim hizmetini verenin iş yapma kültürüne, liyakatine ve becerisine bağlıdır.

NELSUS, farklı alanlarda uzmanlıklara sahip deneyimli profesyonellerin bir arada çalıştığı, şirketlere özgün koşulların özellikle değerlendirildiği, çözüm ortaklığı modelinin en geniş tabanlı uygulandığı bir model kurgulamıştır.

Denetim ve danışmanlık sektörüne yeni bir yaklaşım getirmeyi hedef alan NELSUS dürüstlük ve etik ilkelere bağlı ve özgün bir kurumsal yapıya sahip bir denetim ve danışmanlık firmasıdır. Hizmetleri bilindik denetim ve danışmanlık firmalarının kapsama alanlarının çok ilerisindedir.

İşletmelerin gelir idaresi ve vergi denetim kuruluna karşı tüm yükümlülüklerinin karşılanması ve mali teşviklerinin takip edilmesini kapsayan vergi ve muhasebe odaklı denetim ve danışmanlık,

Kamu gözetimi kurumu ve sermaye piyasası kurulu başta olmak üzere yasal yükümlülük altında olunan tüm idarelerin talep ettiği bağımsız denetim ve kurumsal raporlama hizmetlerini kapsayan finansal tablo odaklı denetim ve danışmanlık,

İşletmelerin faaliyet alanlarına göre ihtiyaç duyacakları, Gümrük, Sosyal Güvenlik, BT/Siber Güvenlik ve Veri Koruma, ARGE, Teşvik-Hibe ve Gayrimenkul Değerleme hizmetleri başta olmak üzere tüm finansal danışmanlık hizmetleri,

Kişisel Verilerin Korunması, Ticari Anlaşmazlık Çözümleri, İcra Takip, İş Hukuku, Arabuluculuk ve Rekabet Hukuku başta olmak üzere tüm hukuki çözümler,

İşletmelerin hedeflerinin, organizasyon yapısının ve iş süreçlerinin incelenerek şirkette verimsizliğe yol açabilecek noktaların ve şirketin büyümesini sağlayacak gelişim alanlarının belirlenmesini sağlayan Kurumsal Check-up hizmeti başta olmak üzere, kurumsal yönetim performanslarının değerlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri,

NELSUS’un temel hizmet alanlarıdır.

NELSUS, konusunda uzman ve nitelikli insan kaynakları yapısı ve özgün çalışma modeli ile “etrafınızdaki güven”dir.