Bağımsız denetim, günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında,büyük işletmelerin yanı sıra büyüme eğilimindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için de zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bir ekonomide işletmelerin ortakları, yatırımcılar, borç verenler,reyting kuruluşları, mali analist ve danışmanlar, çalışanlar,yöneticiler, müşteriler, tedarikçiler ve kamu kuruluşları çıkar gruplarını oluştururlar ve

  •  İşletmenin finansal gücünü, performansını ve istikrarını değerlendirmek,
  •  İşletmenin borçları ödeyebilme gücünü değerlendirmek,
  •  İşletmenin para akışını değerlendirmek,
  •  İşletmenin risklerini ve belirsizliklerini değerlendirmek,
  •  İşletmenin şartlara uyum sağlama yeteneğini değerlendirmek,
  •  İşletmenin yasal mevzuatla uyum içinde olup olmadığını değerlendirmek,
  •  İşletmenin yönetiminin kalitesini değerlendirmek,
  •  Geleceğe yönelik tahminler yapmak,için doğru bilgilenmek isterler.
  •  

Çıkar gruplarının değerlendirmelerinin doğru olabilmesi ise tarafsız ve bağımsız bir denetime bağlıdır.

Bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.

NELSUS, çıkar gruplarının doğru bilgilendirilmesi için işletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğunu,güvenilirliğini ve gerçeği sağlıklı bir biçimde yansıtıp yansıtmadığını, denetim standartlarına uygun bir biçimde araştırır ve raporlar. Kamu gözetimi kurumu ve sermaye piyasası kurulu başta olmak üzere yasal yükümlülük altında olunan tüm idarelerin talep ettiği bağımsız denetim hizmetleri, kurumsal raporlama hizmetleri, UFRS/TFRS raporlamaları ve aktüeryal raporlamalar sunulan hizmetler kapsamındadır.