bağımsız denetim

Finansal tabloların bağımsız denetimlerinin Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülerek hedef kullanıcıların finansal tablolara duyduğu güven seviyesini artırmayı amaçlamaktadır.

Finansal raporlama çerçevesine uygun olarak finansal tabloların tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunulup sunulmadığı veya doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlayıp sağlamadığının denetimi gerçekleştirilmektedir. Bunu gerçekleştirirken mevzuat, bağımsız denetim standartları, muhasebe standartları ve etik standartlar çerçevesinde, sahip olduğumuz eğitim, bilgi ve deneyimimizden istifade etmekteyiz.

Dürüst, tarafsız, mesleki yeterlik ve özene sahip, sır saklayan ve mesleğe uygun davranışlar sergileyen ekibi ile "NELSUS Bağımsız Denetim" her zaman yanınızdadır.