NEDEN BİZ?

1998 yılından bu yana kamu çalışanı olarak verilen her görevi, hak, hukuk ve adaleti gözeterek, doğru olduğuna inandığımız yol ve yöntemlerle severek ve bilgi birikimimizin tamamını kullanarak yapageldik.

Bu süre zarfında kamunun menfaatini kendi menfaatimize tercih ettik; böyle olması gerektiğine de inandık. Sadece verilen görevleri yapmayı değil; yapılması, verilmesi gereken görevler üzerinde de düşünmeyi, akıl yürütmeyi bir sorumluluk olarak gördük ve bu yönde mesai harcadık.

Başta insan kaynağımız olmak üzere, atıl kalan ne varsa ondan rahatsızlık duyduk. Kaynaklarımızı bütünüyle ve en etkin şekilde kullanmak her daim şiarımız oldu. 

22 yıllık kamu tecrübesinin ardından aylarca süren müzakereler sonucunda, edindiğimiz kamu tecrübesi ve bilgi birikimini gelinen noktada özel sektörde değerlendirme kararı aldık.

Ve nihayetinde yıllardır çeşitli vesilelerle bir arada, iletişim halinde olduğumuz çok değerli insanlarla yaptığımız analiz ve değerlendirmeler sonucunda NELSUS doğdu.

İnsan kaynağımızı bilişimle optimum düzeyde buluşturarak kamu kurumlarımıza ve şirketlerimize ihtiyaçları doğrultusunda hızlı, etkin ve güvenilir hizmet sunmak üzere bir araya geldik.

Kariyerleri boyunca mali denetim mutfağında konuya en ince ayrıntısına kadar vakıf olan ekibimiz birikimini, iş disiplinini ve sorumluluk anlayışını diğer danışmanlık alanlarına da uygulamayı hedeflemektedir. 

Mali alanın dışında diğer danışmanlık hizmetlerini de alanındaki en iyilerle verirken, bir taraftan hizmet verdiğimiz kamu kurumlarımızın ve şirketlerimizin kurumsallaşma düzeylerinin yükseltilmesine katkı sağlamayı, diğer taraftan da kaynakların verimli yatırım alanlarına yönlendirmesine destek sunmayı amaç edindik. 

Bütün bunları, etik değerlerin günümüzde ne kadar örselendiğinin farkında olarak, şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da zor olanı tercih edip dürüstlük ve kaliteden asla ödün vermeden yapacağız.

Bir sonraki günümüz bir önceki ile eşit olmayacak. Sizlerin de desteğiyle, kendimizi sürekli geliştirerek ilerliyor olacağız.

 

Saygılarımla,

Semi OKUMUŞ
NELSUS Başkanı