Açıklama
Açıklama
Özelge Mevzuatı Hakkında Genel Açıklamalar

Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında yazı ile isteyecekleri izahatın özelge tayin edilmek veya sirküler yayımlanmak suretiyle cevaplanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla 28.08.2010 tarihli ve 27686 sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik" ve "400 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen Özelge örnekleri aşağıda yer almaktadır.

Kullanıcılara kolyalık sağlanabilmesi bakımından örnek özelgeler Kanunlar bazında tasniflenmiştir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili Örnek Özelgeler
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile İlgili Örnek Özelgeler
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili Örnek Özelgeler