NELSUS; güncel bir elektronik sisteme sahip olmayan işletmelerin böyle bir sisteme uygunluğunu araştırır ve uygun olan firmalar için sistem çalışmalarını yürütür.

İşletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığının vergi teknolojileri ile ilgili uygulamalarına uyumunu sağlar. Bu kapsamda defter-beyan sistemi, E-fatura, E-Defter, E-Tebligat, E-Yoklama gibi birçok dijital uygulama noktasında işletmelere çözüm sunar.

İşletmelerin BT/Siber Güvenlik ihtiyaçlarını tespit eder ve gerekli hizmeti sağlar.