NELSUS, en küçüğünden en büyüğüne, kamu-özel her sektörden kurum ve kuruluşa, yönetim ve örgütlenme yöntemlerini daha etkin ve verimli olacak şekilde yeniden tasarlamada yardımcı olur. Yönetim danışmanlığında NELSUS’un yaklaşımı, her soruna ve kuruma aynı çözümü sunmak değil, kuruma özel çözümler geliştirmektir. Bunun için iki aşamalı bir süreç takip edilir. İlk aşamada yapılacak bir ön görüşmenin ardından kuruma yönelik bir checkup çalışması ile en önemli sorunları ve muhtemel çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlanır. İkinci aşamada üzerinde anlaşılan çözüm önerileri kuruma özel tasarlanarak hayata geçirilir. NELSUS, her aşamada kurumun başlangıçtaki durumu ile danışmanlık sürecinde kat ettiği gelişmeleri izleyerek hesap verebilir bir yaklaşımı sunmayı hedefler.