NELSUS, tam tasdik, kurumlar vergisi istisnaları tasdiki, katma değer vergisi iadesi tasdiki, transfer fiyatlandırması basta olmak üzere mükelleflerin ihtiyaç duyacağı YMM hizmetlerinin tamamını verir. Bu kapsamdaki hizmetlerin bazıları aşağıdadır:

 • Kanuni defter ve belgeler ile ilgili mali tabloların vergi mevzuatı çerçevesinde denetimi,
 • Denetim esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi,
 • Kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluğunun kontrolü,
 • Tam Tasdik Raporunun düzenlenmesi,
 • Yapılan ara denetimlerle yönetime rapor sunulması,
 • Katma Değer Vergisi Kanunu kapsamında yürütülen KDV iadesi işlemleri.
 • ÖTV iade işlemleri,
 • Sermayenin ödendiğinin tespiti,
 • Sermayeye ilave edilecek iç kaynakların tespiti,
 • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti,
 • Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu,
 • Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik İşlemleri.
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri,
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve / veya alınacak diğer işlemler.