Bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.

NELSUS, paydaşların doğru bilgilendirilmesi için işletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve gerçeği sağlıklı bir biçimde yansıtıp yansıtmadığını, denetim standartlarına uygun bir biçimde araştırır ve raporlar.

Kamu gözetimi kurumu ve sermaye piyasası kurulu başta olmak üzere yasal yükümlülük altında olunan tüm idarelerin talep ettiği;

  • Bağımsız denetim hizmetleri,
  • Kurumsal raporlama hizmetleri,
  • UFRS/TFRS raporlamaları ve
  • Aktüeryal raporlamalar,

sunulan hizmetler kapsamındadır.

 

Bağımsız denetim, bir işletmenin finansal tablolarının ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, gerekli bağımsız denetim teknikleri uygulanarak denetlenmesi ve değerlendirilerek bir rapora bağlanmasıdır.

NELSUS, çıkar gruplarının doğru bilgilendirilmesi için işletmelerin finansal tablolarında yer alan bilgilerin doğruluğunu, güvenilirliğini ve gerçeği sağlıklı bir biçimde yansıtıp yansıtmadığını, denetim standartlarına uygun bir biçimde araştırır ve raporlar. Kamu gözetimi kurumu ve sermaye piyasası kurulu başta olmak üzere yasal yükümlülük altında olunan tüm idarelerin talep ettiği bağımsız denetim hizmetleri, kurumsal raporlama hizmetleri, UFRS/TFRS raporlamaları ve aktüeryal raporlamalar sunulan hizmetler kapsamındadır.