Gayrimenkul Geliştirme

gayrimenkul geliştirme

Sektörün önemli bir eksiği olarak şirketlerin gayrimenkullerinin aktif bir varlık olarak genel işleyiş içerisinde farkında olamamaları olarak görülmektedir. Ancak gayrimenkullerinin mevcutta kıt olan kaynakların desteklenmesi için en uygun şekilde nasıl değerlendirilmesi gerektiği, mevcut kullanımlarının ve şirketler için yeterli olan mekan analizinin yapılarak şirketlerin taşınmazlarından maksimum fayda elde edilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri ile şirketlerin maksimum kar amacına katkı sunulmaktadır.

Bu kapsamda;

  1. Ticari gayrimenkuller ile konut üretimi üzerine fizibıl yer üretimi,
  2. Üretilen yer ile ilgili fizibilite çalışmalarının yapılması,
  3. Plan alt yapısının araştırılması, uygunluk analizinin yapılması,
  4. Satın alma çalışmalarının yürütülmesi,
  5. Proje çalışmalarının yapılması (Mimari, Statik, Mekanik ve Elektrik),
  6. Ruhsat ve Proje onay süreçlerinin takip edilmesi,
  7. Resmi Kurumlardaki diğer onay işlemlerinin yürütülmesi,
  8. Mevcut şirket olarak kullanılan alanların fizibilitesi,

İşlemleri konusunda katkı sunulmaktadır.