Hakkında

 

Hızla dijitalleşen dünyamızda, her geçen gün daha da büyüyen ve karmaşıklaşan mali mevzuat ve büyük verilerle denetimin klasik, konvansiyonel şekilde yapılması imkanı gitgide ortadan kalkmaktadır.

Sektörün dijitalleşmesine büyük katkı sağlayan ve emek veren bir ekip olarak, daha önceki birikimlere ilaveten salt bu amaçla yapılan 2-3 yıllık bir çalışma sonucunda, bu kapsamda yapılmış başka çalışmalarla da birleştirerek elektronik denetim uygulaması süreci başlatıldı.

Bu çerçevede E-Nelsus Elektronik Denetim Yazılımının 1. versiyonuyla, vergi, muhasebe ve diğer mali konularda işletmelere 300 civarında sorguyla denetim hizmeti sunacak yazılımımız ile karşınızdayız.

Bu uygulama ile, e-Defter dosyaları üzerinden çalışacak, tüm denetim süreçlerini dijital ortama alarak tüm maliyetlerde ciddi tasarruf sağlayacak bir denetim yazılımını uygulamaya almış olduk.

Bu uygulama ile beyanname öncesinde ve sonrasında yapılan denetimlere önemli bir standart ve kalite getireceğimiz için mutluyuz. Şimdilik bu sürümde sadece e-defler denetimi yapılmakta ancak kullanıcılardan alacağımız geri bildirimlerle sonrasında yeni denetim modelleri ve yeni versiyonlarla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. 

http://www.e-nelsus.com.tr