kurumsal raporlama

Bağımsız denetim, günümüz ekonomik koşulları dikkate alındığında, büyük işletmelerin yanı sıra büyüme eğilimindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için de zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir.

Bir ekonomide işletmelerin ortakları, yatırımcılar, borç verenler, reyting kuruluşları, mali analist ve danışmanlar, çalışanlar, yöneticiler, müşteriler, tedarikçiler ve kamu kuruluşları, çıkar gruplarını (paydaşları) oluştururlar ve işletmelerin;

  • Finansal gücünü, performansını ve istikrarını değerlendirmek,
  • Borçları ödeyebilme gücünü değerlendirmek,
  • Para akışını değerlendirmek,
  • Risklerini ve belirsizliklerini değerlendirmek,
  • Şartlara uyum sağlama yeteneğini değerlendirmek,
  • Yasal mevzuatla uyum içinde olup olmadığını değerlendirmek,
  • Yönetiminin kalitesini değerlendirmek,

suretiyle geleceğe yönelik tahminler yapmak için doğru bilgilenmek isterler.

Paydaşların değerlendirmelerinin doğru olabilmesi ise tarafsız ve bağımsız bir denetime bağlıdır.