KVKK Uyum Danışmanlığı

kvkk uyum danışmanlığı

KVKK uyum çalışmalarının başarılı şekilde gerçekleştirilmesi, birkaç temel gerekliliğe sıkı sıkıya bağlıdır.

KVKK’nın getirdiği yükümlülükler, bir sistem çerçevesinde sürekli/sürdürülebilir şekilde yürütülmeli ve takip edilmelidir.

KVKK’ya ilişkin çalışmalar, mutlak surette hukuk, bilişim, eğitim ve izleme-denetim alanlarını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülmelidir.

Bu gereklilikler doğrultusunda;

  • Danışmanlık verdiğimiz kuruluşun öncelikle KVKK uyumu konusundaki, varsa, eksiklik ve ihtiyaçlarını tespit edip raporluyor; alınabilecek aksiyonları ilgili kuruluş yetkilileri ile birlikte belirliyoruz.
  • Danışmanlık verdiğimiz kuruluşa özel olarak, KVKK’daki yükümlülüklerin bir sistem dâhilinde yerine getirilebilmesini sağlayacak süreçleri kurguluyoruz.
  • KVKK’ya uyum konusundaki hizmetlerimizi, danışmanlık verdiğimiz kuruluş bünyesindeki KVKK ekibine bilgi aktarımı yapmak suretiyle sunuyor; bu sayede hizmet bitiminden sonra da sistemin sürdürülebilirliğini sağlıyoruz.
  • Kişisel veri ihlalleri büyük çoğunlukla insan faktöründen kaynaklanmaktadır. Bu bilinçle, kişisel verilerin korunması konusunda eğitimler vererek, danışmanlık verdiğimiz kuruluş personelinin bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasına özel önem veriyoruz.