Patent Hizmetleri

patent hizmetleri

PATENT HİZMETLERİ

 

Ulusal Patent Tescili

Patent Başvurularına Karşı İtiraz

Kullanım Zorunluluğu

 

Uluslararası Patent Tescili

Uluslararası Patent Tescili sonrası İşlemler

Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri

Patent Mülkiyetinde Değişiklik

Lisans İşlemleri

Yıllık Ücret Takibi ve Ödemesi

 

Faydalı Model

Faydalı Model Tescili

Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri

Faydalı Model Mülkiyetinde Değişiklik

Lisans İşlemleri

Yıllık Ücret Takibi ve Ödemesi