Sirküler - 2021 - 100 - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerine Yönelik Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

 

Tarih

:

19.10.2021

Sayı

:

2021 / 100

Konu

:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerine Yönelik Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

 

17.10.2021 tarihli ve 31631 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla birlikte; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerine sağlanan gelir vergisi stopajı teşvikinde dikkate alınması gereken toplam çalışma süresinin bölge veya merkezler dışında geçirilen süreler bakımından %20 olarak uygulanan oran 31.12.2022 tarihine kadar %50 oranına artırılmıştır.

Bilindiği üzere 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2/3. maddesi ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3/2. maddesinde yer alan ve gelir vergisi stopajı teşvikine göre; teşvikten yararlanacak personelin toplam çalışma sürelerinin 17.10.2021 tarihinden 31.12.2022 tarihine kadar %50’sini aşmamak kaydıyla (31.12.2022 tarihinden sonra %20) ilgili personelin bu bölge veya merkezler dışında geçirdikleri süreler gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilecektir.

Özellikle salgın nedeniyle uzaktan çalışmanın sağlanması adına önemli bir düzenlemedir.

4625 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla…