Sirküler - 2021 - 106 - Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğine İlişkin Danıştay İptal Kararı

Tarih

:

18.11.2021

Sayı

:

2021 / 106

Konu

:

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğine İlişkin Danıştay İptal Kararı

 

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinin "Uzlaşma talep süresi" başlıklı 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez." hükmünün iptali istemiyle, Danıştay 4. Daire Başkanlığı nezdinde iptal davası açılmıştır.

 Danıştay 4. Daire Başkanlığının 30/09/2021 tarihli ve E:2018/459 ve K:2021/4770 sayılı kararı ile "Dava konusu 31/10/2011 gün ve 28101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 3. fıkrasında yer alan "İncelemenin sonuçlandığı tarihte tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez." şeklindeki cümlesinin İPTALİNE karar verilmiştir.

 Bu kapsamda, yürütülen vergi incelemelerinde Ekim-Kasım-Aralık aylarına ilişkin olarak vergi mükelleflerine uzlaşma taleplerinin sorulması gerecek olup söz konusu Danıştay 4. Daire Başkanlığının yukarıda belirtilen iptal kararının uygulanması gerekecektir.

Saygılarımızla…