Sirküler - 2021 - 61 - Bazı Menkul Sermaye İratlarında Uygulanan İndirimli Tevkifat Oranlarının Süre Uzatımına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

Tarih

:

01.06.2021

Sayı

:

2021 / 61

Konu

:

Bazı Menkul Sermaye İratlarında Uygulanan İndirimli Tevkifat Oranlarının Süre Uzatımına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

 

01.06.2021 tarihli ve 31498 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4027 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla; faiz, kar payları ile banka tahvil-bonoları ve varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına ilişkin olarak düşürülmüş gelir vergisi tevkifat oranlarının uygulama süresi 31.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

1) Türk Lirası Mevduat Faizi Ve Kar Payı Gelirlerine Uygulanacak Tevkifat Oranları

Bu Kararın 1. maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2. maddesinde yer alan 31/5/2021 ibareleri 31/7/2021 olarak değiştirilerek, düşürülen tevkifat oranların uygulama süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, 31/7/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve 30/9/2020 ile 31/7/2021 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

"2) Mevduat faizlerinden;

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0."

 

2) Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Tevkifat Oranları

Bu Kararın 2. maddesi ile 2006/10731 sayılı Kararın geçici 2. maddesinde yer alan 31/5/2021 ibareleri 31/7/2021 olarak değiştirilerek, düşürülen stopaj oranlarının uygulama süresi 31/7/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, 23/12/2020 ile 31/7/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan stopaj oranları uygulanacaktır.

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5, 

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,

1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0.

Bununla birlikte, 23/12/2020 ile 31/5/2021 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara %0 oranında tevkifat uygulanacaktır.

4027 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla…