Sirküler - 2021 - 67 - 7326 Sayılı Kanun Çerçevesinde Olumsuz Finans Sicilleri

Tarih

:

10.06.2021

Sayı

:

2021 / 67

Konu

:

7326 Sayılı Kanun Çerçevesinde Olumsuz Finans Sicilleri

 

09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazetede 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile alacakların yapılandırılması, ayrıca taşınmazlar ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin (ATİK) yeniden değerlenmesine ilişkin düzenlemenin yanı sıra olumsuz finans sicillerine yönelik düzenleme de mevcuttur.

Aşağıda olumsuz finans sicillerine ilişkin düzenlemenin özetine yer verilmiştir:

7326 sayılı Kanunun 13. maddesiyle karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.

  • Anapara ve/veya taksit ödeme tarihinin 20.05.2021 tarihinden önce olması gerekmektedir.
  • Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarından ödenmesi geciken kısmı 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmayacaktır.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Saygılarımızla…