Sirküler - 2021 - 90 - Avrupa Birliğinde E-Ticarette KDV Paketi Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yazısı

 

Tarih

:

02.09.2021

Sayı

:

2021 / 90

Konu

:

Avrupa Birliğinde E-Ticarette KDV Paketi Hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğünün Yazısı

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurumlara yazılan yazıda Avrupa Birliği tarafından sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde düşük kıymet beyanının ve vergi kaybının önüne geçmek, KDV'nin tüketimin yapıldığı yerde ödenmesini sağlamak ve AB'de yerleşik şirketleri korumak amacıyla "E-Ticarette KDV Paketi" adı altında yayımlanan Konsey Tüzükleri kapsamında, 01.07.2021 tarihi itibariyle 22 Avro olan KDV istisnasının kaldırıldığı ve işletmeden tüketiciye (B2C) satışlarda kıymeti 150 Avro'yu aşmayan düşük kıymetli sevkiyatlarda geçerli olacak "Import One Stop Shop (IOSS)" adında yeni bir KDV sisteminin kurulduğu ifade edilmektedir. 

Bu sistemde, AB'ye sınır ötesi e-ticaret kapsamında ihracat yapmak isteyen tüm tedarikçi ve alışveriş platformlarının kendi temsilciliğini kurarak AB'ye üye bir ülkede KDV mükellefiyeti tesis etmesi veya kendisine AB'de yerleşik bir temsilci ataması istenmektedir. Söz konusu sisteme kayıt olmak zorunlu değildir. Bu durumda, eşyanın
gümrük vergileri eşyanın serbest dolaşıma girdiği AB gümrük idaresinde tahsil edilmeye devam edecektir.

Bu sistemle sağlanan en büyük avantaj ise gümrük işlemleri hızlanmakta olup böylece gümrük maliyetleri azalmaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü Yazısı

Saygılarımızla…