Sirküler - 2022 - 71 Gelir Vergisi İstisnası Uygulanacak Günlük Yemek ve Ulaşım Tutarları Hk.

Tarih

:

08.07.2022

Sayı

:

2022 – 71

Konu

:

Gelir Vergisi İstisnası Uygulanacak Günlük Yemek ve Ulaşım Tutarları Hk.

 

 

 

 

 

08 Temmuz 2022 tarih ve 31890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5799 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Gelir Vergisi Kanunun (GVK) 23/8 maddesi uyarınca işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin gelir vergisinden istisna tutulacak olan tutarı 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri için 51.-TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın aşılması halinde aşılan tutarın ücret olarak kabulü ve üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmekle birlikte işyerinde veya müştemilatında yemek çıkması halinde herhangi bir tutar sınırı olmaksızın gelir vergisi istisnası uygulanmaktadır.

GVK 23/10 maddesi uyarınca işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin gelir vergisinden istisna tutulacak olan tutarı 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri için 25,50.-TL olarak belirlenmiştir. Bu tutarın aşılması halinde aşılan tutarın ücret olarak kabulü ve üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmekle birlikte işverenin taşıma hizmeti vermesi halinde tutar sınırlaması olmaksızın gelir vergisi istisnası uygulanacaktır.

5799 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.