Sirküler - 2022 - 72 Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Tecil Faizinin Yeniden Belirlenmesi Hk.

Tarih

:

21.07.2022

Sayı

:

2022 – 72

Konu

:

Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Tecil Faizinin Yeniden Belirlenmesi Hk.

 

 

 

 

 

21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gecikme zammı oranı aylık % 1,6 oranından % 2,5 oranına yükseltilmiştir. 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ödenmeyen vergi, resim, harç, ceza gibi kamu alacakları için uygulanacak gecikme zammı oranı % 2,5 olacaktır.

Bununla birlikte Vergi Usul Kanunun 112. maddesi uyarınca gecikme faizi oranı da aylık %2,5 olarak uygulanacaktır.

Resmi Gazetede yayımlanan 6 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğiyle yıllık %15 oranında uygulanan tecil faizi oranı yıllık %24 olarak yeniden belirlenmiştir. 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

5801 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

6 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.