Sirküler - 2023 - 79 - İndirimli Oranda KDV İadesinde 2024 Yılında Uygulanacak Alt Limit

Tarih

:

30.12.2023

Sayı

:

2023 – 79

Konu

:

İndirimli Oranda KDV İadesinde 2024 Yılında Uygulanacak Alt Limit

 

 

 

 

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) ile 2024 yılında indirimli oranda KDV iadesinde uygulanan alt limit tutarı 57.300 TL’den 90.800 TL’ye çıkarılmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48)

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.