Sirküler - 2021 - 60 - Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 18.12.2020 Olarak Belirlenme

Tarih

:

01.06.2021

Sayı

:

2021 / 60

Konu

:

Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 18.12.2020 Olarak Belirlenmesine İlişkin 4026 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

25.02.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “2151 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile transfer fiyatlandırması mevzuatında belgelendirmeye ilişkin olarak çeşitli değişiklikler yapılmış ve ülke bazlı raporlama yükümlülüğü mevzuata girmiştir.

Yapılan düzenlemeyle birlikte raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap döneminin konsolide finansal tablolarına göre toplam konsolide grup hasılatı 750 milyon Euro ve üzerinde olan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de mukim nihai ana işletmesi veya vekil işletmesinin, raporlanan hesap döneminden sonraki on ikinci ayın sonuna kadar ülke bazlı raporu hazırlayıp elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına sunacağı hükme bağlanmıştır.

01.10.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “3038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile, Türkiye Cumhuriyeti adına 30.12.2019 tarihinde Ankara'da imzalanan Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması (“Yetkili Makam Anlaşması”) ilişik beyanla onaylanmıştır.

Yetkili Makam Anlaşmasının onaylanmasıyla beraber, yeni transfer fiyatlandırması belgelendirme düzenlemeleri çerçevesinde Ülke Bazlı Rapor yükümlülüğü kapsamına giren çok uluslu işletmeler grubu açısından Ülke Bazlı Raporlama bilgilerinin, Yetkili Makam Anlaşmasına taraf olan ülkeler ile Türkiye arasında otomatik değişimine imkân veren hukuki dayanak hayata geçmiştir.

Çok uluslu işletmeler grubundaki ana işletmeler (veya vekil işletmeler) tarafından hazırlanan ülke bazlı raporu sadece kendi ülkelerinin vergi idaresine ibraz edilecek olup gruba bağlı diğer şirketler tarafından bulundukları ülkelerdeki vergi idarelerine ülke bazlı rapor sunulmayacak ve sadece grubun ülke bazlı raporunun hangi ülkede verildiğine dair bir bildirim verilecektir. Akabinde, ülke bazlı rapor sunulan vergi idaresi, kendinde yer alan raporu Yetkili Makam Anlaşması kapsamında gruba bağlı işletmelerin bulunduğu diğer ülkelerin vergi idareleri ile paylaşacaktır.

Yukarıda özetine yer verilen uygulamaya ilişkin olarak 01.06.2021 tarihli ve 31498 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4026 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının yürürlük tarihinin en erken 1/1/2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 18/12/2020 olarak tespit edilmiştir.

Saygılarımızla…