Tasarım Hizmetleri

tasarım hizmetleri

TASARIM HİZMETLERİ

 

Ulusal Tasarım Tescili

Uluslararası Tasarım Tescili

Ulusal Tasarım Tescili sonrası İşlemler

Tasarım Yenileme

Unvan, Adres veya Nev’i Değişiklikleri

Tasarım Mülkiyetinde Değişiklik

Lisans İşlemleri