Veri Güvenliği

veri güvenliği

Kurum ve kuruluşların sahip olduğu dijital verilerin doğru yerlerde saklanması ve yetkisiz kullanımların önüme geçilmesi verinin güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

Sadece verinin yetkisiz kullanımları değil, aynı zamanda veriye erişen kullanıcıların veri üzerindeki aktivitelerinin de izlenmesi veri güvenliği için önem  taşımaktadır.

sunulan Veri Güvenliği çözümleri ile kurum ve kuruluşlara hizmet verilmektedir.