Behçet BAL
Genel Bilgiler Kariyer

1975 yılında Ankara'nın Çubuk ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Ankara Çubuk İkipınar İlkokulunda tamamladı. Orta ve Lise öğrenimini Gerede'de tamamladı. 1994 yılında liseden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü kazanarak 1998 yılında mezun oldu.

2000 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Ankara Gelirler Bölge Müdürlüğü'nde Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı.

2004 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü Samsun Gelirler Bölge Müdürlüğü'nde Vergi Denetmeni olarak görevlendirildi.

2005 - 2006 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Denetim Koordinasyon Müdür Vekili olarak görev yaptı.

2005 - 2011 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı'nda Vergi Denetmenleri Büro Başkanı olarak görev yaptı. Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığının kuruluş ve yapılanma çalışmalarına katkıda bulundu.

2011 yılında 646 sayılı KHK ile Vergi Müfettişi olarak atandı. 2011 - 2013 yılları arasında 646 sayılı KHK ile kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kuruluş ve yapılanma çalışmalarına katkıda bulundu.

2013 - 2019 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Bu görev süresince vergi incelemeleri, ihbar ve şikayetler, dava takip, performans takip, mükellef ve dış ilişkiler, idari ve mali işler alanlarındaki şubelerden sorumlu olarak görev yaptı. Bu süreçte Başkanlıkça yapılan değerlendirme toplantılarının organizasyonunda bulundu.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında; Denetim Yazılımı (VDKBİS), İkincil mevzuat çalışmaları, Bilgi sistemlerinde yer alan verilerin analizi ve görselleştirilmesi, Yönetici Bilgi Sistemleri (YBS), İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonu Çalışmaları (İİTDK), Performans Değerlendirme Sistemi Yazılımı, İzaha Davet Uygulaması (VDKBİS -İZDK), Bütçeleme - Ödenek - Harcama - Satın alma - Stok takibi işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve merkezi takip yazılımı (Talep Yönetim Sistemi - TYS), Personelinin tüm ihtiyaçlarının (Kırtasiye - Temizlik - Arıza - Kurulum vs.) dijital ortamda merkezden takip edilmesine yönelik oluşturulan yazılım (Talep Yönetim Sistemi – TYS) çalışmalarında bulundu.

2019 - 2020 yıllarında Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Başkanlığının kuruluş ve yapılanma çalışmalarına katkıda bulundu. Teftiş Başkanlığı Yazılımı (TEFBİS) Tasarım / Yazılım / Geliştirme çalışmalarını koordine etti. Teftiş Başkanlığı ikincil mevzuat çalışmalarını koordine etti. (Yönetmelik - Yönerge - Genel Yazı - Rehber)

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığındaki görevi sırasında giriş, yetki, yeterlik sınavlarında komisyon başkanlığı ve komisyon üyeliği görevlerinde bulundu. 2019 yılında TÜRMOB tarafından yapılan Yeminli Mali Müşavirlik Sınav Komisyonlarında Başkanlık görevinde bulundu.

Kamudaki görevinden kendi isteği doğrultusunda ayrılarak NELSUS ailesine katılmıştır.