Danışmanlık

danışmanlık

Kurum ve kuruluşların rekabet gücü, bilgi ve iletişim teknolojilerini, iş süreçlerinde ne kadar etkin, ulaşılabilir ve verimli olarak kullanılmasıyla orantılıdır. Bu kapsamda kurumların iş hedeflerine uygun olan teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Sunulan hizmetin ana hedefi, kurumlara özel teknik analizlerin yapılarak uygun altyapı, donanım, yazılım ve sistem çözümlerini  önermektir. Ayrıca, kurumun sahip olduğu teknik personel ile iş birliği içerisinde, uygulamalara yönelik iş süreçlerin detaylandırılması ve raporlanması da kapsam içinde yer almaktadır.

Kurum ve kuruluşların mevcut teknolojilerinin gelişen teknolojiler ile güncellenmesi ve geleceğe dönük bilişim stratejilerinin oluşturulması da çalışmaların içeriğinde yer almaktadır.

Bilgi güvenliğine yönelik analizlerin yapılması ile mevcut sorunların tespiti ve önleyici tedbirlerin önerilmesi ile Kurum ve kuruluşların iş sürekliliklerinin temini de şirketimizin yıllara sarih tecrübesi ile sunabildiği hizmetlerdendir.

Karmaşık veri ve bilgisayar sistemlerini inceleyip, güvenlik tehditlerini tespit edebilecek analiz yapma becerisini sergilemek, sorunlara yeni ve yenilikçi çözümler bulabilecek yaratıcılık göstermek, bir güvenlik tehdidi veya problemi analiz edip, sorunu giderebilecek problem çözme yeteneğine sahip olmak, Kurum ve kuruluşların endişelerini dinleme ve öneriler sunmayı sağlayan iletişim kurma becerilerinde bulunmak, şirketimizin önemli özelliklerinden bazılarıdır.