dış ticaret danışmanlığı

 

Çok sayıda kanun, yönetmelik, tebliğ gibi düzenlemeler, ithal veya ihraç edilen her bir eşya bazında farklı uygulamaların ve prosedürlerin doğmasına neden olmuştur. Birbiri ile bağlantılı olan tüm mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesi suretiyle bir sonuca ulaşmanın güçlüğünün farkında olan şirketimiz aşağıda belirtilen alanlarda danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımı:

Belgenin alımı esnasında, proje liderinin seçilmesi, soru formlarının doldurulması, prosedürlerin yazılması, Bakanlığa başvuru süreci, müfettiş incelemesine refakat şeklinde olan danışmanlık hizmetlerimiz bulunmaktadır.

  • Faaliyet raporu yazımı:

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra, periyodik denetimler ve bu denetimler neticesinde elde edilen bulgulara göre hazırlanıp ilgili makamlara sunulacak olan faaliyet raporu yazımı hizmetimiz bulunmaktadır.

  • Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası uygulamalarının (sürdürülebilirlik) denetimi:

Bu hizmet kapsamında, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınırken yazılmış olan prosedürlerin uygulanıp uygulanmadığı, arşiv düzenin sürdürülüp sürdürülmediği, gerekli eğitimlerin alınıp alınmadığı, bölge müdürlüklerine bildirilmesi zorunlu değişiklikler hakkında gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığı, şirketin fiziksel koşullarının değişip değişmediği ve bunların bildirilip bildirilmediği yönleriyle denetimler yapılmaktadır.

  • YYS soru formu güncelleme:

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alımı esnasında hazırlanan 3 yılda bir güncellenmesi gereken soru formunun yeniden doldurulması ve prosedürlerin yeniden yazılması hizmeti verilmektedir.   

  • Gümrük ve dış ticaret mevzuatı danışmanlığı:

Yılda yaklaşık 1000 civarında değişikliğin yayımlandığı gümrük ve dış ticaret mevzuatı çerçevesinde gelen sorulara cevap verilmekte, kritik toplantılara iştirak edilerek mevzuata uygun hareket edilmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda dış ticaret muhasebesi, dış ticaret işlemleri ile bağlantılı vergi mevzuatı, KDV-ÖTV mevzuatı, ihracat işlemleri, dahilde işleme rejimi gibi önemli konularda danışmanlıklar verilmektedir.

  • Uzlaşma, itiraz ve dava süreci danışmanlığı:

Gümrük idaresince uygulanan müeyyidelere karşı tüketilmesi gereken kanuni yollar ve bu yolların seçimi hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • İnceleme - soruşturma müşavirliği:

Gümrük müfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma sürecinde refakat hizmeti verilerek, sürecin lehe sonuçlanması için gerekli yazışmalara şekil verilmesi, evrakların ön incelemesinin yapılması, karşılaşılması muhtemel sonuçların değerlendirilmesi şeklinde hizmetler verilmektedir.