kurumsal yönetim

Her kurum daha iyi yönetilebilir. Bunun için gerekli olan tek şey kurumların kendi yönetim süreçlerine eleştirel bir gözle bakabilmeleridir. Kurumların sahip veya yöneticileri her zaman günlük operasyonları yürütmek ile uzun vadeli hedefleri tutturmak arasında mekik dokurlar. Bunu yaparken de çoğu zaman, ne günlük operasyonların ayrıntılarına ne de uzun vadede piyasalarda yaşanan değişimlere yeterince vakıf olabilirler. Bu nedenle, sadece Türkiye’de değil dünyada da, pek çok kurumda yönetimin en temel işlevleri dahi sistematik olarak yerine getirilmemektedir.

Bu çerçevede NELSUS kurumlarımıza aşağıdaki başlıklar altında gözden geçirme ve yeniden yapılandırma önerileri sunmaktadır:

 

Planlama

 • Üst yönetim yapısı ve işleyişinin etkinleştirilmesi
 • Stratejik planlama ve yönetim sürecinin geliştirilmesi
 • Farklı düzeylerde etkin karar alma farkındalığı oluşturulması

 

Organizasyon

 • En uygun organizasyon yapısının ve örgüt hiyerarşisinin oluşturulması
 • İş akış süreçlerinin etkinleştirilmesi
 • Veri ve bilgi yönetim altyapısının düzenlenmesi
 • Kurum hedefleri ile kurum kültürünün uyumlaştırılması

 

Yöneltme

 • Kurumun liderlik potansiyelinin belirlenmesi
 • Birlikte iş yapma potansiyelinin geliştirilmesi
 • Katılım ve yetkilendirme süreçlerinin etkinleştirilmesi

 

Kontrol

 • Kurum kritik performans göstergelerinin belirlenmesi
 • En uygun kontrol mekanizmalarının oluşturulması
 • Sonuçların değerlendirilme ve paylaşılma süreçlerinin planlanması