Mehmet KOÇAK
Genel Bilgiler Kariyer

EĞİTİM: Lisans, Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Ankara Üniversitesi, 1992

KAMU SEKTÖRÜ TECRÜBESİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, İş Müfettişi Yardımcısı (1993-1997), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Müfettişi (1997-2005), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığı, Grup Başkan Yardımcısı (2001-2003), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan birçok kanun tasarı taslaklarına sunulan katkı (2005-2018)

ÖZEL SEKTÖR TECRÜBESİ: Yıldız Holding A.Ş. ve iştiraklerine İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Müşaviri olarak atandı.

(2005-2009), Türkiye’nin ilk beş yüz firmasından 100’ü başta olmak üzere, yüzlerce farklı kurum ve kuruluşa çalışma hayatı, bireysel ve kollektif iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti sunulması

(2009-2018), Türkiye Gıda İşverenleri Sendikası adına gıda işkolunda ve diğer işkollarında toplu iş sözleşmesi müzakerecisi (2005-2018), bugüne kadar 200’ün üzerinde toplu iş sözleşmesi akdetmiştir. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında İstanbul adliyelerinde bilirkişilik (2005-2018)

AKADEMİK TECRÜBE: İstanbul Mali Müşavirler Odası Tesmer'de Mali Müşavirlere İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Eğitimi (2009-2011). Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifikası programında eğitmenlik. İstanbul Şehir Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında eğitmenlik.

BİLİMSEL, MESLEKİ VE SİVİL TOPLUM HİZMETLERİ: İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İş Sağlığı ve Güvenliği, konularında çok sayıda sempozyumda tebliğ sundu, birçok ilde seminer ve konferanslara konuşmacı olarak katıldı. Uzmanlık konusu ile ilgili birçok makalesi bulunmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliği konularının tartışıldığı ulusal televizyon kanallarında (TRT Haber, TV Net, Ülke TV, ATV Avrupa, Türk Max vb.) yayınlanmış çok sayıda programa katıldı. Digitürk Türk Max'da "Danışmanın" adlı programını 60 bölüm olarak ve ATV Avrupa'da "Sorun Çözelim" adlı programını 120 bölüm olarak hazırlayıp sunmuştur.