muhasebe ve mali i̇şler

NELSUS, işletmelerin muhasebe ve finans alanındaki eksikliklerini tespit edip bir finans ve muhasebe stratejisi ile maliyet muhasebesi, finansal raporlama ve bütçeleme sistemini oluşturur.

Muhasebe sistemini şirket bünyesinde kurmak isteyen işletmelere sistemin kurulması, şirket bünyesinde hali hazırda kurulu muhasebe sistemi olan işletmelere de sistemin etkin ve verimli çalışması konularında destek verir.