Sirküler - 2021 - 63 - İşyeri, Mal ve Hakların Kiralanmasında Düşürülen Gelir Vergisi Stopaj Oranları ile Eğlence Vergisi Oranının Uygulanma Süresinin

 

Tarih

:

02.06.2021

Sayı

:

2021 / 63

Konu

:

İşyeri, Mal ve Hakların Kiralanmasında Düşürülen Gelir Vergisi Stopaj Oranları ile Eğlence Vergisi Oranının Uygulanma Süresinin 31/07/2021 Tarihine Uzatılması

 

  1. - Kiralamalara İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

02/06/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazetede işyeri, taşınmaz, mal ve hakların kiralanmasında düşürülen gelir vergisi stopaj oranlarının 31/07/2021 tarihine kadar uygulanmasına ilişkin 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

22/12/2020 tarihli ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01/01/2021 tarihinden 31/05/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere işyeri, taşınmaz, mal ve hakların kiralanmasında gelir vergisi stopaj oranları %20’den %10’a düşürülmüştür. 4063 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla %10 stopaj oranının uygulanma süresi 31/07/2021 tarihine uzatılmıştır. İlgili Karar 1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu Karar uyarınca 01/01/2021 tarihinden 31/07/2021 tarihleri arasında geçerli olan oranlara aşağıda yer verilmiştir:

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %10,

- Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

- Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10,

- Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden %10.

4063 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

2 - Sinemalarda Uygulanan Eğlence Vergisine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

02/06/2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazetede sinemalar için düşürülen eğlence vergisi oranlarının 31/07/2021 tarihine kadar uygulanmasına ilişkin 4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

23.12.2020 tarih ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3320 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte yerli ve yabancı film gösterimleri için uygulanan eğlence vergisi oranları, 22/12/2020 tarihi ile 31/05/2021 tarihi arası için (bu tarih dâhil) %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

4061 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli ve yabancı film gösterimleri için uygulanan eğlence vergisi oranları, 22/12/2020 tarihi ile 31/07/2021 tarihi arası için (bu tarih dâhil) %0 (sıfır) olarak uygulanacaktır.

4061 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla…