Sirküler - 2023 - 81 - 2024 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Tutarları Hk.

Tarih

:

30.12.2023

Sayı

:

2023 – 81

Konu

:

2024 Yılında Uygulanacak Çevre Temizlik Tutarları Hk.

 

 

 

 

30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) ile 2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları belirlenmiş olup aşağıda bu tutarlara yer verilmiştir.

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 2,30 TL, diğer belediyelerde 1,70 TL olarak hesaplanacaktır.

İşyerlerine veya diğer şekillerde kullanılan binalar için büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 


İşyerlerine veya diğer şekillerde kullanılan binalar için büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

           


Kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 55 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.