Teknik Hizmetler ve Bilgi Güvenliği

teknik hizmetler ve bilgi güvenliği

Veri sorumluları kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafaza etmek için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür. Başka bir ifade ile kişisel verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği güvence altına alınmalıdır.

Sahip olduğunuz bilişim sistemlerinin eksiklik ve ihtiyaçlarını tespit ediyor ve gerekli önerilerde bulunuyoruz. Gerek kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekse sahip olduğunuz bilişim sistemlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz;

 • Sızma/Penetrasyon Testi
 • Ağ Güvenliği Çözümleri
 • Uç Nokta Güvenliği
 • Log Yönetimi
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
 • Veri Kaybı Önleme Sistemleri
 • Veri Yedekleme Çözümleri
 • Siber Güvenlik Önlemleri ile İlgili Politika Oluşturma
 • ISO 27001 BGYS Danışmanlığı
 • ISO 27001 BGYS Denetim
 • Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi