NELSUS; mali analiz yapmayan işletmeler için bu analizlerin yapılmasını sağlayacak bir sistem oluşturur. İşletmenin nakit akışının kontrol edilebilir hale getirilmesi ve nakit ihtiyacının en uygun enstrümanlar kullanılarak karşılanması için araştırma yapar, işletmelere fon yönetimi konusunda destek olur. İşletmelerin stok maliyetlerini hesaplar ve değerlemesi, rasyo analizlerini yapar,işletmenin bir yatırım kararı verme durumu varsa detaylı fizibilite çalışması yürütür.