Vergi Teşvikleri

vergi teşvikleri

Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge); Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri, olarak nitelendirilmektedir.

Ar‐Ge ve yenilik projelerinde firmaların hangi mevzuata göre hareket edeceklerini belirlemeleri gerekmektedir. Bunun için firma sahiplerinin, mühendislerin, tasarımcıların, pazarlamacıların, satınalmacıların, YMM’lerin birlikte koordineli ve ekip halinde sistemli çalışması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Gerek Ar-Ge ve tasarım indirimi tasdik raporu gerekse tam tasdik raporunun faaliyette bulunulan bütün bir yılı kapsayacak biçimde düzenlenen denetim ve tasdik sözleşmeleri esas alınarak yerine getirilmesi esastır. Her ne kadar rapor bir zorunluluk olarak tanımlanmamışsa da yıl içerisinde en azından geçici vergi dönemleri itibariyle denetiminin gerçekleştirilmesi mükelleflerin iş ve işlemlerini usulüne uygun yürütmeleri açısından önemlidir.