vergi i̇adesi

Vergi iadelerinin ödenmesine yönelik olarak tasdik raporu düzenlemek suretiyle iade süreçlerinin hızlandırılmasına katkıda bulunulmaktadır.

Buradaki tasdikin amacı; mükelleflerin, Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ve benzeri düzenlemeler kapsamında iade uygulamasından yararlanılması için öngörülen şartları sağlayıp sağlamadıklarının tespit edilmesidir. 

İade konusundaki her türlü danışmanlık hizmeti, sürece ilişkin eğitiminin verilmesi, iadeye esas listelerin hazırlanması, iade tutarının tespit edilmesi, iade raporlarının hazırlanması deneyimli kadromuzla yerine getirilmektedir.