transfer fiyatlandırması

2007 yılında uluslararası gelişmeler ve OECD Rehberleri dikkate alınarak düzenlenen Transfer Fiyatlandırması müessesesi; sürecin anlaşılması ve hesaplamaların ayrıntılarının gösterilmesini gerektirmektedir. Bu nedenle, mükellefler tarafından, emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda işlem yapıldığını gösteren bilgi ve belgelerin hazırlanması veya temin edilmesi, ayrıca belgelendirmeye ilişkin bu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmek üzere hazır bulundurulması zorunludur.

Bu kapsamda hazırlanacak formun beyanname ekinde sunulması ve ayrıca kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar düzenlenecek raporun istendiğinde ibrazı gerekmektedir. "Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu", ilişkili kişileri ve bu kişilerle yapılan işlemlerin ayrıntılarını ve emsallere uygun fiyatın tespitinde yapılan analizleri içeren rapor olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

İlişkili kişileri ile işlemleri bulunan tüm kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık transfer fiyatlandırması raporu hazırlamak ile yükümlüdür. Buna göre;

- Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na kayıtlı mükelleflerin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri ile serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişileriyle yaptıkları işlemler,

- Diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemleri ile serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişileriyle yaptıkları işlemler,

- Serbest bölgelerde faaliyet gösteren kurumlar vergisi mükelleflerinin ise ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemler,

için rapor hazırlamaları gerekmektedir.