Vergi Danışmanlığı

vergi danışmanlığı

Ülkemiz vergi sisteminin karmaşık bir yapıya sahip olması, vergi ile ilgili düzenlemelerin sık sık değişmesi, vergi yargısı ile vergi idaresi arasında veya vergi idaresinin farklı birimleri arasında görüş farklılıklarının bulunması nedeniyle idare ile mükellefler arasında ciddi ihtilaflar yaşanabilmektedir.

 

Yılların uzmanlığı, bürokratik tecrübesi ve bilgi birikimine sahip NELSUS, uyuşmazlık konusu olayın değerlendirilmesi, muhtemel idari ve adli çözüm yollarının analizi konusunda uzmandır.

 

NELSUS'un vergi danışmanlığı, mükelleflerin;

  • Vergi mevzuatı karşısındaki durumunun tespiti, çalıştığı sektör veya mükellefiyet türüne göre vergisel avantajlarının, istisna ve muafiyet durumlarının incelenmesi,
  • Yoruma açık riskli konulara veya mevzuata aykırılıklara karşı gerekli koruma tedbirlerinin belirlenmesi,
  • Başta vergi inceleme süreci olmak üzere idari veya adli makamlarda mükellefin vergisel uyuşmazlık konularının en uygun şekilde takip edilmesi ve çözülmesi,
  • Uluslararası işlemleri nedeniyle oluşan vergisel risklerin veya teşviklerin belirlenmesi,
  • Şirket birleşme, bölünme devir ve satın alma süreçlerinde ortaya çıkan vergisel risklerin veya teşviklerin belirlenmesi,
  • İlişkili kişiler ile gerçekleştirilen işlemlerde transfer fiyatlandırması mevzuatının değerlendirilmesi,

gibi vergisel tüm konulan kapsar.