Ahmet AYDINLI
Genel Bilgiler Kariyer

1983 yılında Ankara’da doğdu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

2009 yılında Vergi Denetmen Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılında Vergi Müfettiş Yardımcılığına, 2013 yılında Vergi Müfettişliğine, 2022 yılında Vergi Başmüfettişliğine atandı.

2012-2017 yılları arasında Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşlem Şubesinde idari görevli Vergi Müfettişi olarak çalıştı. Bu süreçte Vergi Denetim Kurulu Bilgi İşlem Sistemi (VDKBİS) temel modülleri, VDKBİS-Personel Modülü, VDKBİS-Yer Değiştirme Modülü, VDKBİS-Turne Modülü, İhbar ve İnceleme Talepleri Değerlendirme Komisyonu (İİTDK) Modülü, Yönetici Bilgi Sistemleri (YBS), Vergi Denetim Analiz Sistemi (VEDAS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)’nin geliştirilmesinde aktif rol oynadı. Bu modüllerle ilgili eğitici eğitimleri düzenledi. Başkanlıkça yapılan değerlendirme toplantılarının organizasyonunda görev aldı. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığındaki görevi sırasında ayrıca Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş ve yetki sınavlarında komisyon üyeliği yaptı. Bununla birlikte Eğitim Koordinatörlüğü ve İİTDK Komisyonu Üyeliği görevlerinde de bulundu. Vergi Müfettişlerine VEDAS, Office Programları, KVKK ve EBYS konularında eğitimler verdi.  

2024 yılı Şubat ayı itibarıyla kamudaki görevinden ayrılarak NELSUS ailesine katılmıştır.