Rıza ÇELEN
Genel Bilgiler Kariyer

1973 yılında Kırıkkale’de doğdu.

İlköğrenimini Kırıkkale’de, ortaöğrenimini ise Ankara’da tamamladı.

1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

1995 yılında Maliye Bakanlığında Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı.

1999-2002 tarihleri arasında Gelirler Kontrolörleri İstanbul Grup Başkanlığında Gelirler Kontrolörü olarak görev yaptı.

2003-2005 yılları arasında Ankara Defterdarlığı’nda Hitit Vergi Dairesi Başkanlığı ile Defterdar Yardımcılığı görevini yürüttü.

2005-2006 yıllarında Ankara Vergi Başkanlığı Grup Müdürü olarak görev yaptı.

2006-2017 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Gelir İdaresi Grup Başkanı, Gelir İdaresi Daire Başkanı ve Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Gelir İdaresindeki taşra görevi sırasında idarenin taşra yapılanması sürecinde önemli roller aldı. Gelir İdaresi merkez görevi süresince tahsilatın etkinliğinin artırılması için tek tebliğ, kredi kartı ile vergi tahsilatı, e-haciz gibi uygulamaları projelerinde çalıştı. Ayrıca Gelir ve Kurumlar Vergisi ile Vergi Usul Kanunu’nun yeniden yazım çalışmaları ile birçok kanuni ve idari düzenlemelerde aktif rol aldı.

2018-2022 yılları arasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Kurum Başkanı olarak çalıştı. Kamu Gözetimi Kurumu’ndaki görevi sırasında Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler nezdinde yürütülen inceleme sisteminin kurulması, Faizsiz Finans Muhasebe ve Denetim Standartlarının yayımlanması, Büyük ve Orta Boy İşlemeler için Finansal Raporlama Standardı’nın revizyonu, Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı ile tüm finansal raporlama standartları ile uyumlu hesap planının hazırlanması gibi birçok çalışma yaptı.

2023 yılında emekli olarak NELSUS ailesine katıldı.