İlyas KOYUNCU

1980 yılında Berlin’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünden 2003 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sonrası bir süre Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı ve Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı görevlerinde bulundu. 2006 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak başladığı Maliye Bakanlığı'nda 2011 yılına kadar Gelirler Kontrolör unvanı ile sonrasında ise Vergi Müfettişi unvanı ile Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele ve Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanlıklarında çokuluslu şirketler, sigorta, finans, inşaat, otomotiv, tekstil, gıda, telekomünikasyon, sağlık, medya, demir-çelik sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve ikinci 500 sıralamalarında yer alan büyük ölçekli mükellefler nezdinde vergi incelemeleri gerçekleştirdi.

2013 - 2014 yıllarında University of Illinois (ABD)'de Teknoloji Yönetimi ağırlıklı İşletme yüksek lisansı (MSTM, Master of Science in Technology Management) yaptı. Ocak 2015 - Eylül 2015 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Risk Analizi Merkezi'nde riskli görülen ve vergi incelemesine alınacak şirketlerin analiz ve değerlendirmesinde çalıştı. Eylül 2015 - Haziran 2018 arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. Bu dönemde 2016, 2017 ve 2018 yılları Merkezî Yönetim Bütçesi'nin gerek hazırlık çalışmalarında gerekse de TBMM’deki yasalaşma süreçlerinde aktif rol aldı.

2018 yılında, TÜRMOB tarafından yapılan sınavı başarı ile tamamlayarak “Yeminli Mali Müşavir”lik sertifikasını, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan sınavı başarı ile tamamlayarak “Bağımsız Denetçi”lik sertifikasını aldı. Bilirkişi ve Konkordato Komiserliği de yapmaktadır.

Vergi Sorunları Dergisinde ve çeşitli sitelerde yayınlanmış çok sayıda makale ve köşe yazıları bulunmaktadır.

2019 yılı Aralık ayında Maliye Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılarak Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktadır.