Sirküler - 2021 - 105 - Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesinin Uygulanması

 

Tarih

:

17.11.2021

Sayı

:

2021 / 105

Konu

:

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesinin Uygulanması 

 

Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. maddesi kapsamında menşe ibrazı konusunda yapılması gereken hususlara ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 11.11.2021 tarihli ve 69007821 sayılı yazı yayınlanmıştır.

05.11.2021 tarihi öncesinde tescil edilmiş beyannameler için Yönetmeliğin 16/3 maddesi kapsamında menşe belgesi ibrazının 31.12.2021'e kadar yapılabileceği belirtilmekle beraber, 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden menşe ispat belgesi bulunmadığı halde ABD menşeli ürünlerin ek mali yükümlülüğü ödenmediği, eksik ödendiği veya teminata bağlandığı hallerde mezkur maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler (menşe bilgisinin bulunduğu belge veya menşe beyanı) ibraz edilmesi hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmayacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında tescil edilmiş olan beyannameler için Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4. maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere mezkur maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde;

1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi, 

2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve; 

a) henüz tebliğ edilmemişse, 

b) tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa, 

c) uzlaşma başvurusu yapılmışsa, 

d) idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse, 

e) idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa, f) idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/4 üncü maddesi kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.

Gümrük Genel Müdürlüğünün İlgili Yazısı

Saygılarımızla…