Sirküler - 2022 - 73 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-GeTasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresi %75'e Çıkarılması Hk.

Tarih

:

21.07.2022

Sayı

:

2022 – 73

Konu

:

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma Süresi %75'e Çıkarılması Hk.

 

 

 

 

 

 

21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı %50’den 31.12.2023 tarihine kadar %75’e çıkarılmıştır.

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2. maddesi ve 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3. maddesi uyarınca Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) yer alan işletmelerde veya Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin %20’sini aşmamak kaydıyla ilgili personelin Bölge/Merkez dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmektedir. Cumhurbaşkanı, %20 olarak belirlenen bu oranı belirleyeceği bölgesel ve/veya sektörel alanlarda %75’e kadar artırmaya veya tekrar kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir.

17/10/2021 tarihli 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin, gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirdikleri süreler bakımından %20 olarak belirlenen oranın, 31/12/2022 tarihine kadar %50 olarak uygulanması kararlaştırılmıştır.

5806 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri veya Ar-Ge/tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı 31.12.2023 tarihine kadar %75’e çıkarılmıştır.

5806 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Saygılarımızla…

Not: Bu sirküler bilgilendirme amaçlıdır. Sirkülerde yer alan konu ile ilgili olarak profesyonel bir danışmana başvurunuz.